Có bao nhiêu loại công chức?

Có nhiều loại công chức khác nhau, tùy thuộc vào hệ thống và cấp bậc của quốc gia hoặc tổ chức sử dụng hệ thống công chức. Dưới đây là một số loại công chức phổ biến:

Công chức hành chính: Các công chức làm việc trong các cơ quan chính phủ, như bộ, cục, sở, phòng, văn phòng đại diện, lãnh sự quán, đại sứ quán, …v.v.

Công chức giáo dục: Các giáo viên, nhân viên hành chính trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Công chức y tế: Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, v.v.

Công chức tư pháp: Các công chức trong hệ thống tư pháp, bao gồm các thẩm phán, công tố viên, luật sư, nhân viên hành chính trong tòa án.

Công chức quân sự: Các cán bộ, nhân viên trong quân đội, bao gồm các sĩ quan, lính, nhân viên hành chính.

Công chức dân sự: Các công chức không thuộc các cơ quan chính phủ, bao gồm các công ty nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tài chính, văn phòng tư vấn, v.v.

Công chức tài chính: Các kế toán, nhân viên hành chính trong các tổ chức tài chính và ngân hàng.

Các loại công chức khác có thể được tạo ra hoặc tùy chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức sử dụng hệ thống công chức.

Call Now Button