Bạn đang muốn tìm gì?

All
Print

Hướng dẫn sử dụng khóa Vân tay PHGLock FP5293

Hướng dẫn sử dụng nhanh khóa Vân tay PHGLock FP5293:

  • h : 01 mã số, 100 vân tay, 200 thẻ Mifare
  • Chạm vào bàn phím và bấm 2 phím sáng giả để kích hoạt bà phím: Phím “*” quay lại, Phím “#” xác nhận
  • Phù hợp lắp cửa EroWindows, Nhôm Xingfa, cửa sắt có đ r ng thấp
  • Không có màn hình hiển thị
  • Nút cài đặt: nằm mặt sau của khóa, phía trên tay nắm

1. Xóa tất cả dữ liệu trên khóa:

Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (bàn phím sẽ sáng tất cả), khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít, tiếng nhạc, tiếp theo sẽ kêu thêm 5 tiếng bíp, sau đó buông nút nhấn ra. Bàn phím sáng “*” và “#”. Lúc này ta bấm phím “#” (Bàn phím sáng nháy nháy, chờ giây lát, khóa đang xóa dữ liệu).

Tiếp theo trên bàn phím sẽ sáng “1”, “2”, “*”, nếu muốn thay đổi hướng tay nắm khóa Trái thì chọn “1” hoặc Phải thì chọn “2” hoặc thoát ra thì chọn “*”.

LƯU Ý:

– Sau khi thực hiện thành công, khóa sẽ xóa hết tất cả dữ liệu. Lúc này khóa đưa về mã số mặc định “123456” và bất kỳ vân tay hoặc thẻ từ nào cũng mở được cửa cho đến khi tạo vân tay chủ.

– Nếu khóa đã được reset và đang sử dụng đúng hướng tay nắm cửa, thì bỏ qua bước này.

2. Tạo vân tay chủ:

Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (bàn phím sẽ sáng tất cả), khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít, tiếng nhạc, sau đó buông nút nhấn ra (Bàn phím sáng từ 1 đến 5) --> Chọn phím “1” (Bàn phím sáng từ 1 đến 3) --> Tiếp tục chọn phím “1” (Đèn led vân tay sáng). Sau đó đặt vân tay cần cài vào và giữ nguyên (khóa sẽ tự quét 3 lần kèm theo tiếng bíp). Tiếp tục cài thêm 2 vân tay. Ở bước này ta tạo 3 vân tay, đó là 3 vân tay chủ.

3. Tạo tài khoản người dùng:

Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buông nút nhấn ra ( bàn phím và đèn led vân tay sáng yêu cầu đăng nhập vân tay chủ). Lúc này ta đặt Vân tay chủ vào để xác nhận. Thành công khóa sẽ báo 1 tiếng bíp và bàn phím sáng từ 1 đến 5 --> Chọn phím “1” --> Tiếp theo tạo theo nhu cầu:

– Vân tay: Chọn tiếp phím “1” (Đèn led vân tay sáng): Đặt vân tay cần cài vào và giữ nguyên (khóa sẽ tự quét 3 lần kèm theo tiếng bíp).
(Nếu tạo vân tay ở bước này nhưng trước đó chưa tạo đủ 3 vân tay chủ thì khóa sẽ cấp tiếp theo, miễn sao đủ 3 vân tay chủ tạo đầu tiên)
– Thẻ từ: Chọn tiếp phím “2” (Phím “*” sáng nhấp nháy). Đưa thẻ từ lên vị trí nhận thẻ “CARD”

– Mã số: Chọn tiếp phím “3” (Sáng tất cả bàn phím): Nhập mã số (6 – 12 kí tự) và “#” --> Nhập lại mã số và kết thúc phím “#”

(Chỉ tạo được 1 mã số. Khi tạo mã số mới thành công thì mã số cũ sẽ bị xóa)

4. Xóa tài khoản người dùng:

(Khô g xóa được những vân tay chủ) Nhấ út cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiế g tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buô g út hấ ra ( à phím và đè led vâ tay sá g). Lúc ày ta đặt Vân tay chủ vào để xác nhận. Thành công khóa sẽ báo 1 tiếng bip và bàn phím sáng từ 1 đến 5  Chọ phím “2”. Tiếp tục chọn:

– Xóa tất cả Vân tay: Chọ phím “1” và xác nhận bằ g phím “#” (bàn phím sáng tất cả, chờ khóa báo thành công)

– Xóa tất cả thẻ từ: Chọ phím “2” và xác nhận bằ g phím “#”(bàn phím sáng tất cả, chờ khóa báo thành công)

– Xóa mã số: Chọ phím “3” và kết thúc phím “#” (bàn phím sáng tất cả, chờ khóa báo thành công)

(Khóa chỉ có 1 mã số, nếu sau khi thực hiện lệnh xóa này thì không còn mã số ào để sử dụng. Nếu xác đị h dù g tí h ă g mở cửa khi kết hợp giữa 2 tài khoản mà có mã số thì bắt bu c phải tạo lại 1 mã số để sử dụng)

5. Cài đặt chế độ mở khóa:

Nhấ út cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiế g tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buô g út hấ ra ( à phím và đè led vâ tay sá g). Lúc ày ta đặt Vân tay chủ vào để xác nhận. Thành công khóa sẽ báo 1 tiếng bip và bàn phím sáng từ 1 đến 5  Chọn phím “3”  Tiếp tục chọn:

– Vân tay hoặc mã số hoặc Thẻ: Chọ phím “1” --> Thành công (Set Ok)
(Khi mở cửa đă g hập tí h ă g ào cũ g mở được cửa)

– Vân tay + Vân tay: Chọ phím “2” --> Thành công (Set Ok)
(Khi mở cửa bằng vân tay thì khóa bắt bu c phải đă g hập 2 vân tay khác nhau, kể cả vân tay chủ. Thẻ từ và mã số sử dụ g bì h thường)

– Vân tay + Mã số: Chọ phím “3” --> Thành công (Set Ok)
(Khi mở cửa bằng vân tay thì khóa bắt bu c phải đă g hập 1 vân tay sau đó 1 mã số, kể cả vân tay chủ. Nếu dùng mã số trư c hoặc dùng thẻ thì bì h thường)

6. Kích hoạt chế độ thông hành:

Nhấ út cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiế g tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buô g nút nhấ ra ( à phím và đè led vâ tay sá g). Lúc ày ta đặt Vân tay chủ vào để xác nhận. Thành công khóa sẽ báo và bàn phím sáng từ 1 đến 5  Chọ phím “4”  Thành công

Sau khi kích hoạt chế đ này thành công thì khóa sẽ luôn mở được từ bên ngoài. Để thoát chế đ thông hành, chỉ cần thao tác 1 lệnh mở cửa bì h thường bằ g tí h ă g điện tử

7. Mở cửa:

– Mã số: Chạm vào bàn phím, bấm 2 phím sáng giả. Sau đó “Nhập mã số mở cửa” và kết thúc phím “#”

– Vân tay: Đặt vân tay vào vị trí nhận và giữ nguyên – Thẻ từ: Đưa thẻ trực diện vạo vị trí nhận thẻ “CARD”

 Sau khi thực hiện 1 trong những cách mở trên, khóa sẽ báo tiếng bíp và tiếng nhạc xác nhận thành cô g. Sau đó vặn tay nắm để mở cửa

– Chìa cơ: Đưa chìa khóa vào ổ cơ và xoay để mở cửa (Ổ cơ ằm ở mặt trư c, ấn 1 góc của nắp đậy ổ cơ để lấy ra)

8. Khóa cửa:

Chỉ cầ đó g cửa và nâng tay nắm lê để bật chốt an toàn ra

9. Cảnh báo:

– Sau khi đăng nhập mở cửa, khóa báo 3 tiế g bíp ha h ghĩa là pin yếu. Lúc này cần thay pin. Nếu khóa hết pin hoàn toàn ta có thể kích pi để sử dụng tạm hoặc chìa khóa cơ để mở cửa và thay pin sau (4 viên pin AA). Dùng nguồn dự phòng và cáp sạc cắm vào cổ g Micro US trê khóa để sử dụng (nằm phía trong nắp đậy ổ cơ)

– Lưu ý sử dụng chìa khóa cơ đú g cách, cũ g hư là cất dự trù bê goài phò g để sử dụ g khi có trường hợp khẩn cấp. Nếu vắng nhà trong 1 khoảng thời gia dài thì ê ma g theo chìa khóa cơ bên mình

– Nếu nhập mã số sai quá 3 lần thì bàn phím sẽ khóa khoảng 2 phút và khóa báo đ ng. Lúc này vân tay và thẻ từ vẫn sử dụng bì h thường

– Nếu đă g hập mã số mà khóa kêu 2 tiếng bíp thì mã số ày khô g đú g hoặc khi dùng thẻ hư g bà phím sá g háy 1 cái thì thẻ chưa được cài hoặc khi dùng vân tay mà khóa báo 2 tiế g bíp thì vâ tay đó cũ g chưa được cài đặt

Previous Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay FP7153W hãng PHGLock
Next Hướng dẫn sử dụng nhanh khóa vân tay FP5295 PHGLock dùng cho cửa nhôm
MỤC LỤC