Bạn đang muốn tìm gì?

All
Print

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa vân tay FP692 hãng PHGLock

Hướng dẫn sử dụng nhanh khóa vân tay FP692

  • Khi mở nắp sau khoảng 3 giây, khoá sẽ tự tắt để tiết kiệm pin, bạn nhấn “#” để kích hoạt lại khoá, và tiến hành thao tác trên khoá.
  • Mã chủ mặc định: 11111111 và có thể dùng để mở cửa
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa vân tay FP692
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa vân tay FP692 hãng PHGLock

1. Thay đổi mã chủ:

0 +*+ãủũ+ãủi8)+ãủi8ố)+

Thành công khoá vân tay FP692 sẽ kêu 1 tiếng bíp, nếu không thành công khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp liên tiếp.

Ghi chú:

Khi mã chủ được thay đổi, đóng nắp lại và sau đó mở nắp lên và dùng mã chủ mới mở cửa để xác nhận mã chủ mới đã được thay đổi.

Sau khi đổi mã chủ thành công thì tất cả dữ liệu trước đó sẽ xóa hết.

Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

Lệnh này cũng xem như lệnh reset khóa

2. Tạo vân tay người dùng tùy ý (không cần mã ID)

1 + # + mã chủ + #

Vào lúc này thì đèn quét vân tay xanh dương sẽ sáng lên:

Quét lần thứ 1: Đặt ngón tay cần cài đặt lên máy quét và rút ra khi đèn máy quét tắt.

Quét lần thứ 2: Đặt lại ngón tay vừa cài đặt vào máy quét khi đèn máy quét sáng. Bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp nếu thiết lập thành công.

Lặp lại: Bạn có thể cứ tiếp tục lần lượt để từng ngón tay vào máy cho đến khi bạn muốn dừng.

(*) Nếu thiết lập thất bại thi bạn sẽ nghe 3 tiếng bíp và đèn máy quét sẽ tắt. Bạn chỉ việc lặp lại các bước bên trên để thiết lập mã vân tay.

3. Tạo vân tay người dùng có mã ID vân tay

Mã ID gồm 3 số dùng để gán cho mỗi người dùng, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng quản lý người sử dụng

1 + # + mã chủ + mã ID vân tay (3 số) + #

Vào lúc này thì đèn quét vân tay xanh dương sẽ sáng lên:

Quét lần thứ 1: Đặt ngón tay cần cài đặt lên máy quét và rút ra khi đèn máy quét tắt.

Quét lần thứ 2: Đặt lại ngón tay vừa cài đặt vào máy quét khi đèn máy quét sáng. Bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp nếu thiết lập thành công.

(*) Để cài thêm 1 vân tay khác cho người dùng này hay bất kì ngươi dùng nào, xin vui lòng lập lại các bước trên và mã ID không được trùng.

4. Xóa vân tay người dùng bằng mã ID vân tay

2 + # + mã chủ + mã ID vân tay (3 số) + lặp lại mã ID vân tay (3 số) + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

5. Xóa tất cả vân tay người dùng

3 + # + mã chủ + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

6. Tạo mã người dùng

1 + * + mã chủ + mã ID người dùng (3 số) + mã người dùng (8 số) + mã người dùng (8 số) + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

7. Xóa mã người dùng bằng mã ID người dùng

2 + * + mã chủ + mã ID người dùng (3 số) + lặp lại mã ID người dùng (3 số) + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

8. Xóa tất cả mã người dùng

3 + * + mã chủ + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

9. Thêm thẻ cảm ứng

5 + # + mã chủ + mã ID thẻ (3 số) #

Lúc này đèn ở vùng cảm ứng thẻ sẽ sáng lên. Ta đưa thẻ vào để xác nhận cài đặt.

10. Xóa tât cả thẻ cảm ứng

6 + # + mã chủ + #

11. Tắt/Mở chức năng thông hành

Khi chức năng này khóa vân tay FP692 được mở sẽ cho phép người bên ngoài mở khóa bằng cách trượt nắp đậy lên hoặc bấm phím “#” khi đã trượt nắp. Tính năng này rất hữu dụng khi người sử dụng không muốn dùng mật mã, vân tay hoặc thẻ cảm ứng

* + * + mã chủ + #

(*) Nhập lại lần nữa cú pháp bên trên để tắt hoặc mở chức năng thông hành.

12. Mở/Tắt âm báo

0 + # + mã chủ + #

13. Mở cửa bằng vân tay/thẻ từ

Đặt ngón tay mà bạn đã thiệt lập mã vân tay vào máy quét trên khoá/đặt thẻ vào vùng cảm ứng

(*) Nếu bạn nghe 1 tiếng bíp và 1 tiếng click thi cửa của bạn đã được mở.

14. Mở cửa bằng mật mã

Bạn nhập mã người dùng vào bàn phím trên khoá.

(*) – Không nhập mã ID người dùng.

– Nếubạnhe1tngbpvà1tếngktiaủaạnãc

15. Mở cửa từ bên trong

Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn tay khoá để mở cửa

(*) Khoá luôn mở được bên trong.

16. Khoá cửa:

Đơn giản bạn chỉ cần đóng cửa lại

Previous Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa vân tay FP5292 hãng PHGLock
Next Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa vân tay FP698 hãng PHGLock
MỤC LỤC