Bạn đang muốn tìm gì?

All
Print

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP8060 hãng PHGLock

Hướng dẫn sử dụng nhanh khóa cửa vân tay FP8060 hãng PHGLock

  • Mã số chủ mặc định ban đầu là: “123456”
  • Bộ nhớ khóa vân tay cao cấp: 100 (vân tay, mật mã, thẻ từ Mifare)
  • Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím trước khi sử dụng
  • Nhấn “*” để thoát chế độ cài đặt.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP8060 hãng PHGLock
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP8060 hãng PHGLock

​Tạo vân tay:

Bấm * Mã số chủ # Phím 1. Lúc này đèn quét vân tay sáng lên, ta đặt vân tay cần cài vào và giữ nguyên (đèn sẽ quét vân tay 2 lần)

Tạo mã số:

Bấm * Mã số chủ # Phím 2 à Nhập mã số cần tạo # Nhập lại mã số lần nữa #

*Mã số phải từ 4 đến 10 ký tự

Tạo thẻ Mifare:

Bấm * Mã số chủ # Phím 3. Lúc này quét thẻ cần cài lên vị trí nhận thẻ của khóa

Xóa tất cả vân tay:

Bấm * Mã số chủ # Phím 4 #

Xóa tất cả mã số

Bấm * Mã số chủ # Phím 5 #

Xóa tất cả thẻ:

Bấm * Mã số chủ # Phím 6 #

Xóa từng tài khoản sử dụng:

Bấm * Mã số chủ # Phím 7 #. Lúc này ta muốn xóa thẻ thì quét thẻ lên vị trí nhận thẻ hoặc đặt vân tay cần xóa vào vị trí quét hoặc nhập mã số cần xóa và xác nhận phím #

Cài đặt chế độ mở đơn/đôi:

Nghĩa là đang ở chế độ đơn thì khi mở chỉ cần đăng nhập 1 tài khoản vân tay/thẻ/mã số. Ngược lại khi đang ở chế độ đôi thì bắt buộc phải đăng nhập 2 tài khoản (vân tay + thẻ, vân tay + mã số; thẻ + mã số) thì mới mở được

Bấm * Mã số chủ # Phím 9

* Nhập lại câu lệnh trên 1 lần nữa để chuyển đổi chế độ đơn/đôi

Reset khóa

Lệnh này rất quan trọng vì khóa sẽ xóa hết tất cả dữ liệu
Bấm * Mã số chủ # Phím 0 #

*Sau khi thực hiện thành công khóa sẽ xóa hết tất cả dữ liệu, kể cả mã chủ. Lúc nãy khóa sẽ về trạng thái chờ để tạo mã chủ. Bất kỳ vân tay nào đưa vào cũng mở được khóa

Bắt buộc tạo lại mã chủ lại sau khi đã reset khóa. Ta thực hiện lệnh như sau:

Bấm * Mã số chủ mới # Nhập lại mã số chủ mới #

*Mã số chủ mới lúc này là do khách hàng tự đặt, cho nên bắt buộc phải nhớ và không còn là 123456 nữa

Mở từ bên ngoài

Chạm tay vào màn hình để kích hoạt bàn phím. Nhập mật mã #

Ghi chú: Có tính năng chống dò số. Ví dụ: Mã số mở là “123123” nhưng khi thao tác mở ta có thể nhập bất kỳ số nào miễn sao trong dãy số đó có mã số đúng.

Đưa vân tay vào vị trí quét

Đưa thẻ lên vị trí nhận thẻ

Chìa cơ: Lấy nắp đậy ổ cơ ra và đưa chìa cơ vào xoay để mở è Vặn tay nắm để mở cửa

Mở từ bên trong:

Khóa luôn luôn mở được từ bên trong

Khoá:

Để khóa ta chỉ cần đóng lại và nâng tay nắm lên để bật chốt an toàn

Ghi chú: Từ bên trong ta có thể bật hoặc đóng chốt an toàn độc lập mà chỉ có thể bên trong mới sử dụng được

Cảnh báo:

Nếu đăng nhập sai khi mở 3 lần thì khóa sẽ không cho sử dụng tính năng điện tử trong khoảng 3 phút. Trong thời gian chờ này có thể sử dụng chìa cơ để mở

Previous Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP5290 hãng PHGLock
Next Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP8161 hãng PHGLock
MỤC LỤC