Bạn đang muốn tìm gì?

All
Print

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP5290 hãng PHGLock

Hướng dẫn sử dụng nhanh khóa cửa vân tay FP5290 hãng PHGLock

  • Bộ nhớ: 200 vân tay người dùng
  • Nút cài đặt nằm mặt sau của khóa, phía trên tay nắm
  • Trên màn hình có 2 phím: Sáng màu đỏ là di chuyển câu lệnh. Sáng màu xanh là xác nhận câu lệnh
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP5290 hãng PHGLock
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP5290 hãng PHGLock

1. Bắt đầu sử dụng (xóa tất cả dữ liệu trên khóa):

– Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít, tiếng nhạc, sau đó sẽ kêu tiếp 5 tiếng bíp), sau đó buông nút nhấn ra

– Lúc này trên màn hình hiển thị Input code và 000, nhập số 123 (dùng phím màu đỏ để thay đổi số, và phím màu xanh để di chuyển vị trí)

– Sau khi nhập xong tiếp tục nhấn phím màu xanh để xác nhận. Lúc này trên màn hình chọn Confirm và nhấn phím màu xanh xác nhận để thực hiện câu lệnh. Tiếp tục nhấn phím màu xanh để thoát ra

LƯU Ý: Sau khi thực hiện thành công, khóa sẽ xóa hết tất cả dữ liệu. Lúc này khóa sẽ đưa về trạng thái tất cả vân tay nào cũng có thể mở được khóa cho đến khi tạo vân tay chủ

2 . Tạo vân tay chủ:

– Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buông nút nhấn ra

– Lúc này trên màn hình chọn Add (Màn hình hiển thị số ID)  Đặt vân tay vào vị trí quét, giữ nguyên và sẽ tự động quét 3 lần  Thành công màn hình sẽ báo Register Ok  Tiếp tục cho những vân tay còn lại hoặc Chọn Exit để thoát ra

LƯU Ý:

– Mỗi vân tay đã tạo đều có 1 mã ID tương ứng (bắt đầu từ 001), những vân tay tạo ở bước này tất cả là vân tay chủ

– Vân tay chủ dùng để cài đặt và có thể mở

3. Tạo vân tay người dùng:

– Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buông nút nhấn ra

– Lúc này trên màn hình sẽ hỏi Check Admin (Quét vân tay chủ vào, thành công sẽ phát ra tiếng nhạc) chọn Add (Màn hình hiển thị số ID)  Đặt vân tay vào vị trí quét, giữ nguyên và sẽ tự động quét 3 lần  Thành công màn hình sẽ báo Register Ok  Tiếp tục cho những vân tay còn lại hoặc Chọn Exit để thoát ra

4. Xóa vân tay người dùng:

– Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buông nút nhấn ra

– Lúc này trên màn hình sẽ hỏi Check Admin (Quét vân tay chủ vào, thành công sẽ phát ra tiếng nhạc) chọn Del  Chọn mã vân tay ID cần xóa  Thành công màn hình báo Del Ok

GHI CHÚ: Chỉ xóa được vân tay người dùng

5. Cài đặt chế độ thông hành:

– Nhấn nút cài đặt và giữ nguyên (khóa sẽ phát ra 5 tiếng tít đầu và tiếng nhạc), sau đó buông nút nhấn ra

– Lúc này trên màn hình sẽ hỏi Check Admin (Quét vân tay chủ vào, thành công sẽ phát ra tiếng nhạc) chọn Stay Open  Chọn Confirm  Thành công màn hình báo Set Ok

Lúc này khóa sẽ luôn ở trạng thái mở được từ bên ngoài. Để thoát chế độ này chỉ cần đăng nhập bất kì vân tay nào để mở

6. Đóng và mở:

– Đóng

: Đóng lại và nâng tay nắm lên để bật chốt an toàn

– Mở:

+ Quét vân tay vào vị trí và vặn tay nắm để mở

+ Hoặc đưa chìa cơ vào vặn về hướng lưỡi gà khoảng 45 độ và vặn tay nắm mở

(vị trị ổ cơ nằm dưới mặt trước của khóa)

7. Cảnh báo:

– Khi khóa hết pin ta có thể kích pin để sử dụng tạm và thay pin sau. Dùng nguồn dự phòng và cáp sạc cắm vào cổng Micro USB trên khóa để sử dụng

Previous Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP3251W
Next Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay FP8060 hãng PHGLock
MỤC LỤC